Instituut Gedragkrachtig

Hier staat jouw vakkennis centraal!

Gedragkrachtig is een opleidingsinstituut met een flexibel aanbod aan trainingen, workshops en cursussen. Wij sluiten in onze specifieke kennisoverdracht aan bij leerkrachten op (basis)scholen en andere onderwijsinstellingen, maar ook bij professionals die behoefte hebben aan het vergroten van gespecialiseerde kennis. Met name bij het werken met kinderen waarbij uitdagingen in het hanteren van het getoonde gedrag bestaat.
Het opleidingsaanbod is erop gericht om op een actieve, heldere en praktische manier te voorzien in kennis en vaardigheden over hierbij aanverwante onderwerpen.

De kern van onze leerinhoud vindt zijn oorsprong en inhoudelijke kracht in onze eigen ervaringen als leerkracht in (speciaal) basisionderwijs en therapeut bij PMKT voor mijn Kind; een therapiepraktijk waar gedrag van kinderen centraal staat.

Aan leerkrachten bieden wij een lesaanbod, waarmee je uit de voeten kunt. Ondersteunende diensten worden door ons opgeleid om te groeien in hun (praktische)ondersteuning en consultaties.
Gedragkrachtig is een instituut dat rekening houdt met de uitdagingen waar je als leerkracht en schoolprofessional mee te maken krijgt. Geen mooie nieuwe methodes of systemen die gouden bergen beloven (maar uiteindelijk weinig ruimte bieden voor de wensen van de schoolprofessional) maar maatwerk.

Studiedagen worden door ons op een (gedrag)krachtige manier ingevuld. Dit houdt in dat we met gedrag aan de gang gaan, gedrag van de leerling en gedrag van jezelf. Door werkbare inzichten te bieden in de interactie tussen deze twee, leveren wij studiedagen die direct door jou in de klas of elders op school zijn te gebruiken.